תקנון אתר

תקנון אתר goldenstart

 

 

מבוא

 • ברוכים הבאים לאתר co.il (“האתר“) המופעל על ידי מפעילי האתר כהגדרת מונח זה להלן.
 • האתר מהווה מקור מידע אודות ניתוח קיסרי צרפתי (French Ambulatory Cesarean Section ובקיצור – FAUCS) המשלב בין טכניקה מיוחדת בביצוע הניתוח הקיסרי, לצד ההכרה בחשיבות חווית הלידה והשותפות הפעילה של היולדת ושל המלווה אותה. הניתוח פותח ע”י ד”ר דניס פאוק, גינקולוג וכירורג צרפתי מפריז, כבר ב-1996, בכדי להקל על ההחלמה של נשים לאחר ניתוח קיסרי, לפגוע פחות בדופן הבטן, על מנת לבצע ניתוח שהוא מינימליסטי ככל שניתן.
 • גולשים יקרים, תנאי שימוש אלה, יחד עם תנאי מדיניות הפרטיות, מהווים ביחד הסכם מחייב ביניכם לבין מפעילי האתר ביחס לאתר (“ההסכם“). השימוש והגלישה באתר מהווים את הסכמתכם לאמור בהסכם. אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מההסכם – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו.
 • האמור בהסכם מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מתייחס כמובן לבני כל המינים באופן שווה.
 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 • המידע באתר מוצג לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים בין התכנים כפי שהם מוצגים באתר, לבין המציאות.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 • מפעילי האתר עושים את מירב המאמצים ומשקיעים משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר עם מפעילי האתר בכתובת הדוא”ל: [email protected].
 • מפעילי האתר רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו.

 

הגדרות

למונחים הנזכרים בתנאי שימוש אלה תהיה ההגדרה הקבועה לצידם:

 1. גולש – כל גורם ו/או ישות משפטית הגולשים באתר.
 2. מפעילי האתר – ד”ר ישראל הנדלר ו/או סיון נבות או כל ישות משפטית אחרת אשר תפעיל את האתר מטעמם.
 3. מידע / תוכן / תכנים – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, שהועלה לאתר על ידי מפעילי האתר.
 4. השירותים – השירותים, הניתוחים והטיפולים השונים המוצעים באתר על ידי מפעילי האתר.

 

הגבלת אחריות

 • אתר זה מוצע לשימוש כמות שהוא (as is) – מפעילי האתר לא יישאו באחריות ביחס לכל התחייבות או מצג, בין אם במפורש או במרומז, ביחס לתכנים והשירותים באתר.
 • מפעילי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה מהסתמכותם על התכנים באתר.
 • מפעילי האתר יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, תכניו ו/או שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות וכדומה. בכל מקרה, מפעילי האתר לא יישאו באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפו או היה ביכולתם לצפות נזקים אלה.
 • מידת הזמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים ואלמנטים שונים, כולל תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת אשר מסופקות גם על ידי צדדים שלישיים. גורמים אלה אינם חפים מתקלות. מפעילי האתר לא מבטיחים או מתחייבים, שהאתר יפעל ללא הפרעה, שגיאה או שיבוש; שיהיה זמין ונגיש בכל עת; שיהיה חסין מפני גישה לא מורשית או נטול שגיאות.
 • תכני האתר עשויים לכלול תיאור אירועים בהם מפעילי האתר ביצעו בהצלחה את הניתוח הקיסרי הצרפתי וניתוחים וטיפולים נוספים ואחרים. בעצם שימושו באתר הגולש מצהיר כי ידוע לו כי תוצאות הטיפול ו/או הניתוח תלויות בנסיבות ייחודיות ואינן מיועדות בשום אופן לשמש כתחזית לתוצאות לטיפולים ו/או ניתוחים דומים אחרים, ואין בהם כדי להציע כל סוג של הבטחה או התחייבות לתוצאות כלשהן, ואפילו תחת נסיבות דומות.

 

אותיות קטנות

 • הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כי: (א) הוא רשאי להתקשר עם מפעילי האתר לפי הוראות הסכם זה ולפי כל דין (ב) לא יפר הוראות ההסכם והוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.
 • האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ומקורות מקוונים אחרים. מפעילי האתר לא מפעילים או מפקחים על אתרים אלה. בהנחת קישור לאתר מסוים, מפעילי האתר לא מאמצים או תומכים בתוכן שלו, ולא מאשרים את היותו מדויק, אמין, מקורי, תקף, מהימן או חוקי. מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות או חבות בשל נזק שנגרם בעקבות הגישה לאתרי צד שלישי כאמור. 
 • למפעילי האתר הזכות שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל גולש והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בהסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעילי האתר על פי דין ו/או הסכם. למפעילי האתר יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה “שימוש לרעה”, האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל הסכם ו/או דין.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לתרגם, לכרות מידע או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, קטעי וידאו, אודיו וטקסטים, עיצוב וכיוצא בזאת אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם מפעילי האתר.
 • מפעילי האתר מקפידים על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
 • מפעילי האתר רשאים לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושם של מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בלבד זכויות אלה חלות, בין השאר, על כלל הנתונים והתכנים באתר.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • מפעילי האתר והם בלבד יהיו רשאים להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיהם ו/או את התחייבויותיהם לכל צד ג’ לפי בחירתם וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד.
 • כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או להסכם זה אלה זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובהם בלבד.
 • הסכם זה, המהווים הסכם מחייב בין מפעילי האתר לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של מפעילי האתר במימוש זכויותיהם על פי תנאי שימוש אלה זה לא יתפרש כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 • על אף האמור בכל דין,  כל תביעה כנגד מפעילי האתר מצד גולש או צד שלישי כלשהו תתיישן אם לא נתבעה תוך שנה מיום קרות העילה ו/או התגלותה.
 • כל ההודעות שישלחו למפעילי האתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
 • הודעות למפעילי האתר יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].

 

 

ט.ל.ח

 

 

השאירי פרטים
וניצור קשר בהקדם

צרי עימנו קשר